EVALUERINGSUDTALELSER

”Mogens har en formidabel viden om alkohol og rusmidler.”
”Det er den mest engagerede rådgiver, jeg har mødt.”
”Mogens er i besiddelse af en god, jordnær pædagogik.”

”Mogens forstår sig på almindelige mennesker.”
”Aldrig løftede pegefingre, men støtte og opbakning.”
”Man kan ikke finde en bedre og mere støttende underviser.”
”Man kan ikke undgå at få mere selvtillid og et bedre selvværd.”
”Undervisningen har været fantastisk lærerig.”

KURSIST: ”Det er ubeskriveligt, så meget godt MM gør. Hvis alle undervisere var som ham, så ville alt gå nemmere for både klienter og sagsbehandlere. Begrebet ”tunge” og ”vanskelige” klienter kunne afskaffes.”
KURSIST: ”Det er et knaldgodt koncept, der får folk op i omdrejninger. Man kommer ud af dette med fornyet energi og
gå-på-mod. Kan bruge tingene ude i den virkelige verden. ”
KURSIST: ”Mogens har en stærk personlighed, der smitter af og giver os mod på at tage det skridt, der skal til for at komme videre med tilværelsen.”
KURSIST: ”Kurset har været meget godt for mig. Her blev ingen overladt til sig selv. Måske det bedste kursus, jeg har været på.”
KURSIST: ”Jeg synes, den måde Mogens har kørt kurset på, er rigtig godt. Han forstår sig på almindelige mennesker. Får ens hverdag til at lysne op.”

 

CASA, CENTER FOR ALTERNATIV SAMFUNDSANALYSE: ”Det er deltagernes opfattelse, 10 enlige mænd fra ”Matchgruppe-5”, at der har været tale om et særdeles godt kursusforløb. - En række af deltagerne har været ovenud tilfredse med den rådgivning, de har fået af projektlederen Mogens Moos om deres misbrugssituation. - Mange udtrykker, at de har lært meget om alkohol og blandingsmisbrug.”
”8-dages internatkurset i Nees har for flere betydet afgørende ændringer af deres livssituation. - 4 ud af 6 deltagere besluttede som følge af internatkurset at stoppe med rusmidler og flere er kommet i arbejde.”
”Deltagerne udtrykker i spørgeskemaer, at projektlederen har bakket dem op. - Har hjulpet den enkelte med deres misbrug, boligsituation, arbejdssituation, læge, familiemæssige problemer og økonomi. - Den nære kontakt projektlederen har haft til deltagerne, har været helt afgørende for fastholdelsen af deres motivation til at holde op med at drikke, og givet dem lysten til at vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.  - Den daglige kontakt og opmærksomhed synes, at have været meget afgørende for deltagernes motivation i projektet.”
”Det at nogle er holdt op med at drikke, og flere er kommet i arbejde, kan kun ses som resultat af projektet.”

UDVIKLINGSCHEF, PÆDAGOGSEMINARIUM: ”Kære Mogens. - Tillykke med dine meget flotte evalueringskarakterer. - Jeg vil gerne sige dig en stor tak for dit arbejde. - Du gik på med fuld indsats, arbejdede energisk og engageret og fik givet mange kursister et større livsmod og selvværd.”

KOMMUNAL CHEF: Kære Mogens. - Når jeg ser tilbage på projektforløbet, er et af de stærkeste billeder for mig en meget engageret projektleder, der med ildhu og stort engagement arbejdede til gavn for den gruppe mennesker, der var tilknyttet projektet.
I denne forbindelse har jeg i erindring, at gruppen var meget ”tungere”, end vi havde tænkt os. - Alligevel er der mange af deltagerne, der har profiteret af projektet. Jeg vil gerne medgive dig min glæde over at have arbejdet sammen med dig omkring projektet.”

KOMMUNAL CHEF: ”Mogens har varetaget alle opgaverne i projekterne som projektleder. - Han har klaret opgaverne godt; således er hovedparten af deltagerne i projekterne i gang med ordinært arbejde, ordinær uddannelse, revalidering. - Kun få fra de 3 projekthold har afsluttet ved at vende tilbage til passiv forsørgelse.”
”Vi har lært Mogens at kende som en person, der med sit positive menneskesyn har formået at ”flytte” mange af projektdeltagerne mentalt i retning af et mere positivt syn på egne muligheder. - Han har nydt stor tillid fra grupperne. - Mogens har stor positiv vilje, og nægter at give en sag op.  Han har været en væsentlig faktor i forhold til, at projektet har fået et godt forløb og en tilfredsstillende målopfyldelse. - Mogens har formået at bruge sin store livserfaring på en professionel måde, der er kommet projektet og mange af de enkelte deltagere til gode.”
”Mogens har været en god, positiv og vellidt kollega. - Som arbejdskraft har jeg oplevet ham som flittig, arbejdsom, pålidelig og med styr på opgaverne. - Jeg håber, at Mogens finder anvendelse af sine store ressourcer i forhold til den svage gruppe på arbejdsmarkedet.”

DANSK ALKOHOLEKSPERT: Kære Mogens Moos. ”Jeg har meget stor sympati for din indsats, som jeg tror, gør meget gavn lokalt. - Jeg forstår godt din frustration i forhold til den danske alkoholkultur. Ændringer sker meget, meget langsomt. - Men det er rart at se, at der sker noget lokalt. - Bl.a. takket være din indsats.”  

SUNDHEDSMINISTER LARS LØKKE RASMUSSEN MARTS 2006: Kære Mogens Moos. ”Tak for dit brev og manuskriptet til ”Hvorfor drikker Jeppe?”. - Jeg har gennemset det med interesse. - Jeg håber, det lykkedes for dig at få bogen udgivet, da den uden tvivl kunne hjælpe andre familier i den situation, som den du og din familie har været i. ”